COORDINACIÓ: Nunzio Gennaro Cifariello

L’objectiu principal del curs d'especialització Spin-off and start-up companies creation és facilitar coneixements, eines i capacitats per tenir una visió estratègica integral i conèixer tots els elements necessaris per crear una empresa competitiva de base tecnològica.

Es treballarà perquè els i les estudiants adquireixi els coneixements i les eines fonamentals per conceptualitzar, dissenyar i construir un model de negoci i un model empresarial al voltant del seu projecte, que alhora sigui aplicable al llarg de la carrera professional. L'alumne es familiaritzarà finalment amb tots aquells aspectes que caracteritzen un projecte empresarial relacionat amb la resta d‘stakeholders del sector, adaptat a l'entorn dinàmic del mercat i capaç de generar impacte.

PROGRAMA

  1. Proposta de valor
  2. Pla estratègic
  3. Pla de negoci
  4. Pla financer
  5. Creació d’empreses
  6. Aspectes legals de la creació de spin-off i start-ups.
  7. Incubadores i acceleradores
  8. Agilitat empresarial
  9. Comunicació

Matricula: 630€

Coneixements previs recomanats: Grau de l'àmbit sanitari, biociències, enginyeria o empresarials.

Matricula tancada fins a nou avís.